OneMed Skänker stora mängder förbrukningsmaterial till Turkiet och Syrien

Vi är stolta att vi har medarbetare som ställer upp med sin egen tid, energi och engagemang så att vi som organisation kan hjälpa till i svåra situationer och kriser. 

 

Bara ett par dagar efter jordbävningarna som drabbade både Turkiet och Syrien initierade medarbetare från olika delar av organisationen en översyn kring vilket medicinskt förbrukningsmaterial som vi omedelbart kunde skicka till katastrofområdena.

Tillsammans med vår ägare Asker Healthcare Group skapades därmed möjlighet att skänka 16 lastbilar fulla med livsnödvändigt förbrukningsmaterial till drabbade områden i Turkiet och Syrien. Tack alla medarbetare som på olika sätt möjliggjort detta stöd och tack MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som genom vårt samarbete möjliggjort logistiken för våra sändningar.