totalforsvar onemed header 2024 onemed totalförsvar mobile banner

Välkommen till
OneMed Totalförsvar!

Vår ambition är att dela med oss av kunskaper,
insikter och anpassade lösningar för ett starkare
totalförsvar och högre beredskap inom hälso- och sjukvård.

Prehospital vård & beredskap för framtidens totalförsvar

Vår erfarenhet, expertis och stora sortiment säkrar beredskapen inom alla vårdsituationer från skadeplats till avancerad vård. Vi erbjuder en helhet med medicinskt förbrukningsmaterial, traumaprodukter, medicinteknisk utrustning, förpackningslösningar, utbildningar och logistiklösningar. Vi kan snabbt och effektivt bidra till att öka beredskapen och kvaliteten i en kommun eller region, anpassat efter det behov av beredskap som ska uppnås.

Totalförsvar

All verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar.

Civil beredskap

Samlingsnamn för krisberedskap och civilt försvar i kommuner och regioner. Förberedelser för kris som bygger upp en stark förmåga så att hela samhället med gemensamma krafter kan möjliggöra försörjning, kommunikation och skydd i alla situationer. 

Prehospital vård

Prehospital sjukvård är en sammanfattning av de livräddande åtgärder som utförs innan patienten når sjukhus. Prehospital vård är en avgörande del i den civila och militära beredskap som totalförsvaret vilar på.

 

Varför har vi fokus på prehospital sjukvård?

Vid katastrofer, masskadescenario, kris och krig, är den prehospitala vården ytterst viktig. I Ukraina har sjukhus, vårdinrättningar och vårdpersonal medvetet slagits ut av angriparen. Detta har i sin tur inneburit att patienter och skadade har nödgats omhändertas längre tid i fält.

Det förändrade omvärldsläget förändrar vår syn på hur vi behöver förbereda och öka robustheten i samhället för en högre beredskap.

 

Vill du veta mer? 

 

Kontakta oss

 

Aktuellt