Systemlösningar inom prehospital vård för framtidens totalförsvar

En systemlösning erbjuds av OneMed genom upphandling och kontrakt för att tillgodose hela vårdbehovet inom hälso- och sjukvårdssektorn. Det omfattar produkter, utrustning, förpackningslösningar, utbildning, logistik och lagerhantering. Vi kan snabbt och effektivt bidra till att öka beredskapen och kvaliteten i en kommun eller region, anpassat efter det behov av beredskap som ska uppnås.


Exempel

En kommun vill förbereda sig för stora antal skadade individer, kanske upp till 200 personer med akut vårdbehov. OneMed föreslår en noggrant sammanställd mix av produkter och utrustning som uppfyller CE-märkning, MDR-godkännande samt övriga relevanta krav och standarder. Nödvändiga utbildningar, såsom blodstopp och andningshjälp, inkluderas också. 

 

Praktiska lösningar

Utrustning, som transportventilatorer, kan förpackas i transportvänliga Pelicase med nödvändigt förbrukningsmaterial för 10 patienter. För produkter med begränsad hållbarhet erbjuds påminnelser om bäst-före-datum. Automatiska påfyllnadssystem aktiveras när lagernivåerna når en fördefinierad miniminivå. 

Effektiv logistik

Produkter levereras till kommunens lager. För optimal lagring optimeras pallar för stabilitet och fuktskydd. En viktig aspekt är att sortimentsoptimera utifrån produkternas funktioner, snarare än varumärken och producenter. Detta kan minska antalet produkter betydligt, vilket underlättar lagerhanteringen.

 

Skalbara lösningar

Genom att anpassa systemlösningen till olika vårdsituationer kan OneMed erbjuda nyckelfärdiga högkvalitativa lösningar. Denna strategi frigör tid för träning, utbildning och vård av hög kvalitet, vilket i förlängningen kan minska komplikationer och rädda liv.

Sammanfattningsvis erbjuder OneMed en heltäckande systemlösning inom hälso- och sjukvården genom upphandling och kontrakt. Lösningen inkluderar produkter, utbildning, logistik och lagerhantering, och kan anpassas efter olika vårdbehov för att snabbt och kvalitativt höja beredskapen i en kommun eller region.Mer om OneMed

 

Vill du veta mer? 

 

Kontakta oss