Utbildning - Först på plats

Först på plats OneMed

Tillsammans med ADCURIS AB har vi nu anordnat vår första utbildning i Först på Plats, ett utbildningsprogram utformat för att stärka och stödja våra medarbetare genom hands-on inlärning och praktisk erfarenhet.

 

"I prehospitala traumasituationer är varje sekund kritisk för att rädda liv och med rätt kunskap och utrustning ökar chansen till överlevnad markant. Därför är vi stolta över att kunna erbjuda en först på plats-utbildning med fokus på att stoppa blödning för våra medarbetare, och framgent även våra kunder. Genom att kombinera expertis och erfarenhet levererar vi en unik och interaktiv inlärningsupplevelse. Med praktisk inlärning och aktivt deltagande får man inte bara kunskap, utan även verktyg för att omedelbart applicera den i sin yrkesvardag." - Philip Sjöhamn, Key Account Manager, OneMed Sverige.