Donation av sjukvårdshandskar till Ukraina

Nu skickas drygt 20 miljoner sjukvårdshandskar, nästan 520 pallar, till Ukraina där de kommer att innebära en stor hjälp.

Nu skickas drygt 20 miljoner sjukvårdshandskar, nästan 520 pallar, till Ukraina där de kommer att innebära en stor hjälp. Sändningen sker tack vare ett fint samarbete mellan Adda, MSB och OneMed. Donationen har genomförts tillsammans med Adda Inköpscentral som donerat handskarna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som har organiserat transporten. Sveriges kommuner och regioner har inte behov av handskarna och därför fattade Adda beslut om att donera dem. Ukraina har uttryckt att de är i behov av sjukvårdshandskar och är tacksamma för donationen.