Webinar: Livräddande kunskap som stärker civil beredskap. Sänds 17 april

Stärk civil beredskap med livräddande kunskap

Kunskap om att stoppa livshotande blödning stärker civila beredskapen och att ha rätt kunskap kan ha en avgörande roll för att rädda liv.

 

I webinariet samtalar vi med specialistläkaren Rickard Ånell om kunskap som är högst aktuell för alla som arbetar inom hälso- och sjukvård men också i tex skola, restaurang, kommunaltrafik, andra arbetsplatser eller helt enkelt bara en vanlig medborgare som vill vara bättre rustad att kunna agera i en akut situation.

Anmäl dig kostnadsfritt till OneMeds webinar 17 april kl 14.00-14.30 och delta i en viktig dialog som gör er bättre rustade att öka er beredskap och robusthet genom livsviktig kunskap.