Militär beredskap

Totalförsvaret är samlingsnamn för militärt och civilt försvar som tillsammans skall skydda vårt land och vår befolkning vid kris, konflikter eller ytterst krig. Totalförsvaret har som mål att säkerställa samhällets grundläggande behov - och det militära ansvaret innefattar även en säkerställan av den egna personalens grundläggande behov för att kunna försvara landet under lång tid. Försvaret har lång erfarenhet av prehospital vård.

OneMed har fokuserat det militära beredskapssortimentet till avancerade prehospitala produkter och utrustning. I vårt val av sortiment tittar vi på egenskaper som vikt, flexibilitet och flera användningsområden, värmekällor, belysningskällor och kompabilitet. Sortimentet är också anpassat utifrån erfarenheter från krigshärjade områden i nutid. Ska tält ha en annan kulör för att inte bli måltavlor, vilka temperaturer måste lysrören klara och hur ska vi transportera blodpåsar till fots över längre sträckor eller svår terräng?

OneMed erbjuder både sjukvårdsmaterial och utrustning som gör vård möjlig oavsett plats och pågående hotbild. Vi har lång erfarenhet och tar fram lösningar efter varje enskilt förband och behov.