Prehospitala vårdsituationer

Prehospital sjukvård är en sammanfattning av de livräddande åtgärder som utförs innan patienten når sjukhus. Prehospital vård är en avgörande del i den civila och militära beredskap som totalförsvaret vilar på.

Genom att analysera varje vårdsituation ur ett krisperspektiv, där en eller flera delar i vårdkedjan kalkyleras som utslagna eller i ett scenario av många skadade samtidigt, får vi fram dels hur den befintliga möjligheten till vård är rustad, dels vad som behövs för en region, kommun, företag eller militär avdelning att säkerställa de grundläggande behoven i samhället.

Hur når vi en bred livräddande kompetens inom samhället, vilka hemostatiska produkter stoppar kraftiga blödningar på effektivaste sätt och vet all vårdpersonal hur en tourniquet fungerar? OneMed hjälper er att säkra beredskapen genom ett sortiment av tiotusentals produkter, vårt erfarna team som stöttar i analys och systemlösningar för era behov och genom utbildning.

Vi arbetar aktivt för ett starkare totalförsvar. För att kunna stötta kommuner och regioner i den civila beredskapen har OneMed bidragit till att starta First Responder – livräddande kurser i att stoppa blödning. Ett av de största hoten under en krissituation är just en överbelastad sjukvård - och ju fler medborgare som kan rädda liv desto mer avlastning får vårdpersonalen.

Här förklarar vi de olika vårdsituationer som samhället kan möta, hur ni ska agera och vilka produkter som behövs för att kunna göra en insats.


 

Vill du veta mer? 

 

Kontakta oss