Integritetspolicy

Vi på OneMed Sverige AB (”OneMed”) är måna om att hantera personuppgifter på ett tryggt sätt och vill att våra kunder ska känna sig trygga med hur vi hanterar deras personuppgifter. Nedan följer vår integritetspolicy och information om dina rättigheter som kontaktperson eller kund hos OneMed. Om du har några frågor kring OneMeds hantering av personuppgifter så är du välkommen att kontakta dpo@onemed.com.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vid beställning behandlar vi användarens namn, e-postadress, telefonnummer och vilket företag som användaren tillhör.

Söker du kontakt med OneMed så behandlas de personuppgifter som du lämnar i kontaktformuläret på hemsidan. Detta inkluderar för- och efternamn , e-postadress och telefonnummer. Kontaktformuläret innehåller även en fritextruta; anges några personuppgifter i fritextrutan så kommer även dessa att behandlas av OneMed. Ange inga personuppgifter som inte är relevanta för ditt ärende.

Vid kontakt med OneMeds kundservice behandlas personuppgifter i det system som man tar kontakt via; e-post, telefonsystem eller chatt. Där behandlas de personuppgifter som uppges till kundservice.

Vid kontakt via e-post använder OneMed Microsoft Outlook som e-postklient. OneMed använder servrar i Europa/EES, men då Microsoft är baserat i USA kan detta leda till en tredjelandsöverföring av personuppgifter då de behöver följa lagar och domstolsbeslut i ursprungslandet, t.ex. CLOUD Act.

 

Vad använder vi personuppgifter till?

Vid beställning behandlar OneMed personuppgifter i syfte att kunna identifiera användare vid inloggning och säkerställa användarens behörighet för programvarans olika funktioner, samt för att kunna genomföra dina begärda tjänster, exempelvis handlägga och leverera din beställning.

Vid kontakt via kontakformulär används personuppgifterna för att OneMeds team inom Totalförsvar ska kunna kontakta dig gällande det ärende du lämnat dina personuppgifter för i kontaktformuläret.

Vid kontakt med OneMeds kommersiella team behandlas personuppgifter då OneMed har ett berättigat intresse för att bibehålla eller upprätta och utveckla en affärsrelation.

 

Hur länge sparar vi personuppgifter?

För befintliga kunder hos OneMed så behandlas personuppgifterna under tiden ett befintligt avtal finns och kan sparas upp till ett år efter avtalet upphört.
För potentiella kunder hos OneMed behandlas personuppgifterna under 14 månader från och med insamlandet, såvida det inte under denna tidsperiod har utvecklats en affärsrelation mellan OneMed och den potentiella kunden som kan motivera en längre lagringstid.

 

Säkerhetsåtgärder

OneMed strävar alltid efter att hålla en hög säkerhetsnivå med hänsyn till de särskilda risker som är förenade med behandlingen av personuppgifter och graden av känslighet för de personuppgifter som behandlas av oss.

OneMed säkerställer att personer med behörighet att behandla personuppgifterna har åtagit sig att iaktta sekretess för sådan behandling eller omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt.

 

Kundens rättigheter

Som kund har du rätt att komplettera eller uppdatera uppgifter som saknas och är relevanta samt att få felaktig information om dig rättad. Om du exempelvis vill be om ett registerutdrag, rättelse eller radering av personuppgifter kan du kontakta vår kundservice eller din närmsta kontaktperson hos OneMed.

Du har även rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
E-post: IMY@IMY.se
Telefonnummer: 08-657 61 00

Cookies (kakfiler)

En cookie (kakfil) är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. OneMed använder cookies på samtliga hemsidor för att förbättra och förenkla ditt besök.

Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet ”Hjälp” i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera cookies eller få en avisering varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobila enhet. Observera att du, om du väljer att avaktivera cookies, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats.

Du kan läsa mer om cookies i vår cookiepolicy genom att klicka på den lilla ikonen i det nedre vänstra hörnet på sidan. Här kan du välja att godkänna samtliga cookies eller välja att specificera vilka syften som du samtycker till.