Prehospital beredskap

OneMeds uppdrag i beredskapsarbetet är bland annat att bidra till att säkra fungerande prehospitala vårdsituationer för alla samhällets aktörer. Vi bidrar till att stärka totalförsvaret genom att säkerställa samhällets grundläggande behov av en fungerande sjukvård. Med vårt omfattande sortiment kan vi erbjuda produkter för kommun, region och myndigheter - likväl som avancerad vårdutrustning för militära behov. Vi säkrar vårdmiljöer som t.ex. skadeplats, ambulanssjukvård, CBRN och avancerad vård.

Erfarenheter från Ukraina visar tydligt att alla i en beredskapsplanering måste skilja på den sjukvård vi har i vardagen och den utrustning som redan finns och den prehospitala vård vi kan möta i kris. När människor i flykt skapar trafikstockning, eller sjukhus ses som mål, måste den prehospitala vården vara beredd på att ersätta konventionella vårdinrättningar. Ambulansen blir sjukhus och sanering av kontaminerade patienter måste kunna ske omgående och utan risk för andra i vårdkedjan.

I en krisberedskap bör ni utgå från ett samhälle i kris. Vad behöver ni för att samhället skall fortsätta fungera och vilken lägstanivå är acceptabel? Målet är att bygga upp beredskap för dels en akut prehospital sjukvård för kortare krissituationer, dels en resilient sjukvård som kan och orkar hantera stora mängder patienter under lång tid.

OneMed hanterar dagligen tusentals produkter och leveransavtal. Vi är med er hela vägen. Klicka gärna nedan för att se produkter och lösningar som kan anpassas till er verksamhet eller organisation.


 

Vill du veta mer? 

 

Kontakta oss