Avancerad vård

Inom prehospital avancerad vård kan många av de livräddande åtgärder utförass som normalt utförs på en akutmottagning. Här finns tillgång till läkarvård och mer avancerad utrustning som till exempel ultraljud och mobil röntgen. Skador nära skallbenet kan kontrolleras med mobila infrascanners, patienter kan sövas och blod kan tappas.

Om det är brist på blodpåsar kan ni via retransfusion ta omhand patientens förlorade blod, rena det och föra tillbaka. Patienten blir då sin egen blodgivare vilket ger garanterad och snabb tillgång till blod.

Produkter och utrustning måste klara extrema omständigheter och temperaturer. De ska också helst vara bärbara, lätta i vikt och avsedda att monteras och demonteras på ett enkelt sätt och på kort tid.

Skillnaden mot en akutmottagning är att det saknas garanterad tillgång till el, vatten eller värme. Erfarenheter visar vikten av värme och tillräcklig belysning vid utförande av prehospital avancerad vård. Eftersom tillgången på el inte kan garanteras måste alltid alternativa källor förberedas t.ex. batterier, vedkaminer eller dieselgeneratorer. Tält kan levereras isolerade och med många alternativa öppningar som ett extra skydd mot vind och kyla och därmed hypotermi. Kyla kommer underifrån och där erbjuder vi bårar som är uppblåsbara eller har isolering som grund, likaså isolerande påsar för kropp och huvud.

Inom all beredskapsplanering ska flera faktorer beaktas, men kanske aldrig i så hög grad som vid avancerad vård som vid svåra kriser helt enkelt ersätter omhändertagande på sjukhus. Här nedan visar vi exempel på produkter för avancerad vård.


Exempel på relaterade produkter

Transportkuvös Spädbarn

BabyPod2
Artikelnummer: 1144530