CBRN - kontaminering och sanering

En vårdsituation som innefattar CBRN (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot) innebär att sjukvårdspersonalen utöver en skada måste ta hänsyn till grad av kontaminering hos patienten, vilken typ av kontaminering och därefter hur patienten kan saneras för att kunna hanteras. Det handlar inte bara om patientens säkerhet, utan även räddningspersonalens och att patienten inte förs vidare i vårdkedjan och kontaminerar ytterligare personer och institutioner.

Vid alla former av CBRN-hot är det viktigt att ha en hög grad av misstänksamhet och om ni tror att ni exponerats ska ni snarast avlägsna synliga droppar eller ämnen genom att skölja, borsta och avlägsna kontaminerade kläder och informera räddningspersonalen om era misstankar.

Vid sanering klipps kläderna av från den skadade, men även räddningspersonalens saneringskläder måste bytas. Den medicinska utrustningen behöver slängas eller saneras. I CBRN-situationer är det helt avgörande med rätt utrustning och utbildning.

Här nedan ser ni exempel på de produkter vi erbjuder för CBRN, som t.ex. godkända skyddskläder och saneringstält som monteras på under 3 minuter.

Exempel på relaterade produkter

Bår hopfällbar Team8Stretcher

210cmx46,5cmx0,1cm
Artikelnummer: 1021080

Gasväv komprimerad H&H

För tamponering
Artikelnummer: 1136994

Blodstoppare SAM XT

Tourniquet SAM XT
Artikelnummer: 1144257

Blodstoppare SAM XT

Tourniquet SAM XT
Artikelnummer: 1144258

Blodstoppare SAM XT

Tourniquet SAM XT
Artikelnummer: 1144259

Bröstförband FoxSeal

Ventilerande lufttätt förband
Artikelnummer: 1144260

Bröstförband FoxSeal

Lufttätt förband
Artikelnummer: 1144261

Första förband

OLAES 4
Artikelnummer: 201119

Förband blodstillande

Gasbinda CELOX Z hemostat
Artikelnummer: 201261

Thoraxförband lufttätt

Celox FoxSeal Cheast Seal 2st
Artikelnummer: 201263

Bäckenstabilisator

SAM Pelvic Sling military
Artikelnummer: 201270

Förband blodstillande

Celox Rapid Z-Fold SWED
Artikelnummer: 415871

Thoraxförband lufttätt

SAM Chest Seal
Artikelnummer: 415872