Samlingsplats

Efter att de första livräddande insatserna gjorts på skadeplatsen och patienter är säkra att omhänderta kan de föras till en samlingsplats. En samlingsplats ska vara en plats där det är möjligt att på ett säkert sätt omhänderta skadade och chockade människor. Exempel är församlingslokaler, sporthallar eller större tältsystem. Här kan ni arbeta med fler åtgärder, ni har mer sjukvårdsutrustning och helst tillgång till en värmekälla för att förebygga nedkylning. Här finns sjuksköterskor och sjukvårdare som kan säkra luftvägar, ge läkemedel och blod, stabilisera frakturer och övervaka patienters hälsotillstånd med teknisk utrustning.

Patientens behov kan ständigt förändras och därmed behovet av vårdnivå. Därför följer ni samma ordning för omhändertagande i sina kontroller av patienten. Att säkerställa att en patient är säker att omhänderta är särskilt viktig om det finns ett CBRN-hot. Vårdpersonal kan inte rädda någon om de själva är kontaminerade och det är mycket viktigt att ni tar era misstankar på allvar och meddelar om ni tror en kontaminering kan ha skett. Ni undviker då risken att kontaminera en hel vårdmiljö som just samlingsplatser där kanske flera hundra skadade människor omhändertas.

De patienter som triageindelats för att föras till en samlingsplats tas omhand och de som skall föras vidare i vårdkedjan förbereds för transport. Ni lägger då patienten på en bår, förhindrar nedkylning och dokumenterar på ett skadekort som följer patienten till nästa vårdsituation. Här nedan visar vi ett urval av våra produkter för samlingsplats.


Exempel på relaterade produkter

Bår hopfällbar Team8Stretcher

210cmx46,5cmx0,1cm
Artikelnummer: 1021080

Gasväv komprimerad H&H

För tamponering
Artikelnummer: 1136994

Blodstoppare SAM XT

Tourniquet SAM XT
Artikelnummer: 1144257

Blodstoppare SAM XT

Tourniquet SAM XT
Artikelnummer: 1144258

Blodstoppare SAM XT

Tourniquet SAM XT
Artikelnummer: 1144259

Bröstförband FoxSeal

Ventilerande lufttätt förband
Artikelnummer: 1144260

Bröstförband FoxSeal

Lufttätt förband
Artikelnummer: 1144261

Första förband

OLAES 4
Artikelnummer: 201119

Förband blodstillande

Gasbinda CELOX Z hemostat
Artikelnummer: 201261

Thoraxförband lufttätt

Celox FoxSeal Cheast Seal 2st
Artikelnummer: 201263

Universalsplint Sam splint 36

Flatfold Charcoal
Artikelnummer: 201269

Bäckenstabilisator

SAM Pelvic Sling military
Artikelnummer: 201270

Förband blodstillande

Celox Rapid Z-Fold SWED
Artikelnummer: 415871

Thoraxförband lufttätt

SAM Chest Seal
Artikelnummer: 415872