HemoClear Filterlösning Re-transfusion (filterlösning f re-transfusion)

Fakta

Artikelnr
1152291
Antal i förpackning:
1 st

Beskrivning

HemoClear är en patenterad filterlösning som möjliggör re-transfusion. Patienten blir sin egen blodgivare. Filtrets många lager medför en stor filtreringsyta och de röda blodkropparna har filtrerats ut efter ca. 30 min med enbart hjälp av gravitation.HemoClears sterila filtreringssystem fångar upp röda blodceller från patientens förlorade blod och separerar dem från kontaminerade vätskor och plasma. Efter filtrering kan de röda blodkropparna föras tillbaka till patienten och vätskor och plasma deponeras med föroreningar och döda element.Kärnteknologin i HemoClears filter är en medicinsk polyuretanfilm som är bombarderad med argon joner (plasmagas) i en hermetisk tillsluten atmosfär. Filtrets många lager tillåter en stor filtreringsyta utan igentäppning av porer. HemoClear används utan elektricitet och blodet filtreras enbart med hjälp av gravitation.
Visa mer