Civil beredskap

Civil beredskap är samlingsnamnet för krisberedskap och vårt civila försvar i kommuner och regioner. Det innebär förberedelse och utbildning för kris och att bygga upp en stark förmåga så att hela samhället med gemensamma krafter kan möjliggöra försörjning, kommunikation och skydd i alla situationer.

Beredskapsarbetet inom prehospital vård innebär komplexa beslut inom den medicintekniska branschen. Varje enskilt sortiment kräver flertalet upphandlingar och lång ledtid av kontrollarbete och överprövningar. Med OneMeds Systemlösning kontrakterar ni över kontrollansvaret av era beredskapsprodukter på OneMed. Vi levererar hela ert behov av produkter, utrustning, förpackningslösningar, utbildningar, logistiklösningar och lagerhantering inom hälso- och sjukvård.

Vi ansvarar för att den lösning vi arbetar fram tillsammans har certifierade produkter, i rätt antal, lagrade på rätt sätt och levererade enligt plan. Med vår systemlösning hanterar ni enbart en upphandling för ett komplett system - där allt ingår. Ni slipper upphandlingsarbete för varje enskild produkt med överprövningar och kontroller.

Med utgångspunkt från er befintliga beredskap kan vi t.ex. ta fram sortiment av produkter för varje vårdsituation, volymer, säkerställa att produkterna uppfyller alla krav och standarder men även se över logistik, packning och lagring. Klicka här för att läsa mer om våra systemlösningar för region och kommun.