Beredskap för hälso- och sjukvården, i vardag, kris & krig

OneMed Vitalis

Hur uppnår vi en god och trygg materialförsörjning och logistik i höjd beredskap, och ytterst krig?

 

OneMed lanserade beredskapskoncept för robust materielförsörjning för hälso- och sjukvården, i vardag, kris och krig på mässan Vitalis med mycket positivt mottagande. Tillsammans med specialistläkaren Elly Reinolds från OperationAid och Peter Olofsson, OneMed sände vi live från Vitalis scen. Ta del av seminariet i efterhand här.

Frågor vi diskuterar är bland annat vad vi kan dra för lärdomar från sjukvården i Ukraina för uppbyggnaden av beredskap inom svensk hälso- och sjukvård? Hur fungerar logistik och lagerhållning och vilken samverkan som behövs mellan näringsliv, region, kommun och myndigheter för att uppnå en god beredskap? Hur påverkar Nato-medlemskapet? Vilka långsiktiga lösningar finns för distribution, lagerhållning och god beredskap och vilka utmaningar finns i att upphandla beredskap och lagerhållning? Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vårt beredskapskoncept eller träffa oss på Almedalen.

Kontakt:

Maria Rönnlund (maria.ronnlund@onemed.com)
Marie Fernlund (marie.fernlund@onemed.com)
Peter Olofsson (peter.olofsson@onemed.com)