Rapport om näringslivets roll i totalförsvaret

Rapport om näringslivets roll i totalförsvaret

OneMed och andra företag deltog på en intervju med Svenska Handelskammaren, som nu publicerat en rapport. Se gärna sammanfattningen och avsnittet som handlar om Hälso- och sjukvård.

 

Ta del av rapporten.