Beredskap för hälso- och sjukvården - stort intresse på mässa

Beredskap på Framtidens hälsa och sjukvård

På mässan framtidens hälsa och sjukvård var vi på plats och pratade beredskap och visade produkter för prehospital vård tillsammans med Adcuris. Dessutom visade vi vår livräddande utbildning, Först på plats, som bidrar till en starkare civil beredskap. Utbildningen är ett av flera sätt att stötta kommuner och regioner i att stärka den civila beredskapen genom ökad kunskap i livräddande insatser. Det var många som var nyfikna på att prova att sätta en tourniquet i montern.

 

OneMeds erfarenhet, expertis och stora sortiment säkrar beredskapen inom alla vårdsituationer från skadeplats till avancerad vård. Vi erbjuder en helhet med medicinskt förbrukningsmaterial, traumaprodukter, medicinteknisk utrustning, förpackningslösningar, utbildningar och logistiklösningar för vårdens alla tider.

OneMed vill som distributör av förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning bidra till en stärkt civil beredskap inom hälso- och sjukvård och samverka med kommun- och region i lösningar för en ökad robusthet. Intresset var stort kring vår monter under mässan framtidens hälsa och sjukvård och vi tackar alla besökare.

Vill du veta mer om robusta lösningar för beredskap, kontakta peter.olofsson@onemed.com.