Fira Armén 500 år med oss – lär dig om prehospital sjukvård och beredskap

I samband med firandet av Armén 500 år på Gärdet i Stockholm den 27 maj bjuder OneMed in till en spännande utställning där vi visar på vår kompetens, kunskap och bredd inom prehospital sjukvård och beredskap.

I vår monter visar vi en vårdkedja från skadeplats till avancerad vård. Besökare får lära sig om prehospital sjukvård i vår ljudvandring och de får möjlighet att prova på olika moment. De 2000 första som deltar i vårt quizz får en mjukglass. Utställningen passar hela familjen.

Arrangör för evenemanget är Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF).

 


Tre frågor till Peter Olofsson, Sales Manager på Government, Defence & Equipment (GDE) på OneMed, om prehospital sjukvård och beredskap:

Vad kan vi lära oss av händelser i omvärlden inom det här området?
– I samband med kriget i Ukraina, exempelvis, sker riktade attacker mot vårdinrättningar och kraftverk, som försörjer vården med värme och el, vilket ställer krav på att kunna ta hand om skadade utanför sjukhusen under en längre tid. Då behövs utrustning med alternativa strömkällor, som diesel eller batterier. Vi på OneMed har god kunskap om den här typen av utrustning och kan ge råd och utbildning. Vi har också expertkunskaper inom medicinskt förbrukningsmaterial för akutvård och hur man på bästa sätt lagerhåller och underhåller detta.

Varför är det viktigt för oss i Sverige att känna till?
– Kunskapen är lika användbar vid en terrorattack, en naturkatastrof eller någon annan typ av kris. Ju bättre vård vi kan ge direkt på skadeområdet eller i närområdet, desto bättre är förutsättningarna för den skadade. Det sker mycket inom det här området just nu, särskilt i svenska kommuner och regioner som utökar och professionaliserar sin beredskap.


Vad ska jag ha koll på som privatperson?
– Vem som helst kan vara först på en skadeplats. Därför kommer vi i vår utställning att gå igenom vad man ska tänka på i en sådan situation och hur man ska prioritera. Vi hoppas på många besökare till vår monter – trots det allvarliga ämnet passar det hela familjen.

Vill du veta mer, kontakta Peter Olofsson.