Webinar – lärdomar från sjukvården i Ukraina 13 mars

Dialog om Lärdomar från Sjukvården i Ukraina

Vad kan vi lära från sjukvården i Ukraina i uppbyggnaden av civil beredskap inom svensk hälso- och sjukvård?

 

Anmäl dig kostnadsfritt till webinar 13 mars kl 14.00 och ta del i en viktig dialog som ger insikter för uppbyggnaden av vår civila beredskap inom hälso- och sjukvård.

Med i studion har vi Johan Bogg, läkare från MSBs operativa avdelning samt Ellen Elena Reinolds, svensk specialistläkare och grundare av OperationAid. Båda med stor erfarenhet av just sjukvården i Ukraina.

Webinaret sänds den 13 mars kl 14-14:40.

Anmäl dig kostnadsfritt och delta i en viktig dialog som gör er bättre rustade att öka er beredskap och robusthet. Dela gärna inbjudan vidare till kollegor som du vill ska ta del av webinariet.