Svenska regioner tilldelas statsstöd för hälso- och sjukvårdsberedskap

Svenska Regioner Tilldelas Statsstöd för Hälso- och Sjukvårdsberedskap

För att möjliggöra åtgärder för att förbättra hälso- och sjukvårdens beredskap, kan regioner ansöka om statsbidrag. Enligt förordning (2023:489) om statsbidrag till regioner för hälso- och sjukvårdens beredskap har Socialstyrelsen tilldelats 448 miljoner kronor för år 2024. Dessa medel är avsedda att användas för att säkerställa att hälso- och sjukvården kan upprätthållas även under höjd beredskap.

 

OneMed tar gärna dialogen med er kring hur vi kan samarbeta för att stärka robustheten inom materialförsörjning, lager och logistik. Vi är öppna för att delta i gemensamma övningar och att stödja er beredskapsplanering för att säkerställa en trygg materialförsörjning även vid höjd beredskap eller i extrema situationer såsom krig.

 

Stadsbidraget kan användas för att täcka lönekostnader för personal inom följande fem områden:

Personalförsörjning som avser arbete med krigsorganisation och personalförsörjning (samverkan med privata aktörer kring personalförsörjning, avtal, leveransförmåga med mera).

Samverkan och ledning för att genomföra kunskapshöjande insatser och att stärka förmågan att bedriva samverkan och ledning under höjd beredskap.

Beredskapsplanering som innefattar planering for att stärka förmågan att hantera större, långdragna allvarliga händelser och ytterst en krigssituation.

Hantering av masskadehändelser som innebär att stärka förmågan att hantera händelser med många skadade eller sjuka utifrån höjd beredskap.

Utbildning och övning.

 

Villkor för ansökan

Bidragets villkor finns specificerade i förordning (2023:489). Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. För att kunna ansöka om statsbidrag i e-tjänsten måste Regionen ha ett godkänt ombud.