Välkommen till Webinar – Dialog om Beredskap

dialog webinar onemed

Livesändning 29 november kl 14.30-16.00

 

Med i studion finns representanter från myndighet, kommun och region. Tillsammans för vi dialogen om högaktuella frågor som rör oss alla. En viktig dialog som gör er inom kommun och region bättre rustade att öka er beredskap och robusthet.

Ni och vi på OneMed har tillsammans en samhällsviktig funktion inom totalförsvaret. Vår ambition är att dela med oss av kunskaper, insikter och tillsammans hitta lösningar som bidrar till ett starkare totalförsvar och högre beredskap inom hälso- och sjukvården. Varmt välkommen att delta i dialogen som leds av moderator Fredrik Berling.

 

 

Agenda

  • Hur ser beredskapen egentligen ut idag och vilka behov finns?
  • Åtgärder som går att göra för en ökad beredskap här och nu
  • Erfarenheter från Ukraina som ger viktiga insikter till beredskapen inom sjukvården.

Anmäl dig här: https://www.trippus.net/onemeddialog

För frågor kontakta: marie.fernlund@onemed.com

 

Välkommen!